Аливаа хичээл буюу шалгалтанд бүртгүүлэхийн тулд доорх жагсаалтаас өөрийн сургуулийг сонгоно уу. Үүнийг гүйцэтгэсний дараа дараах вэб хуудсаас системтэй бүртгүүлэх бүртгэлийн үйл явцыг тайлбарласан мэдээллийг олж авна. Эдгээр алхмууд нь та өөрийн хөтөлбөрт тохирсон зөв курс болон зөв шалгалтын линкийг хүлээн авахад шаардагдах зайлшгүй алхмууд юм.

G
L
M
И
М
О
С
Х
Ш
Э